خار مریم

خار مریم

مدیر

خار مریم تنهای رفیقی که خار چشم بیماری های کبد و مادری مانند مریم مقدس برای کبد بیمار انسان، بهترین یار کبد در گذر از سموم زندگانی مدرن امروز. این گیاه خارق العاده دارای گلهای بنفش و رگه های سفید مشخصی است.ترکیبات فعال موجود در خار مریم، گروهی از ترکیبات گیاهی است که به طور...

خار مریم تنهای رفیقی که خار چشم بیماری های کبد و مادری مانند مریم مقدس برای کبد بیمار انسان، بهترین یار کبد در گذر از سموم زندگانی مدرن امروز. این گیاه خارق العاده دارای گلهای بنفش و رگه های سفید مشخصی است.ترکیبات فعال موجود در خار مریم، گروهی از ترکیبات گیاهی است که به طور مشترک با نام سیلیمارین شناخته می شوند.در حقیقت ، به طور سنتی برای درمان اختلالات کبد و کیسه صفرا ، ترویج تولید شیر مادر ، پیشگیری و درمان سرطان و حتی محافظت از کبد از گزش مار ، الکل و سایر سموم محیطی مورد استفاده قرار گرفته است.

×