پودر دارچین اصل

پودر دارچین اصل

مدیر

چوب درخت دارچین از دیر باز یک ادویه خوش طعم  و خوش بو و مفید برای سلامتی انسان  شناخته شده است.چوب دارچین قاعدتا باید تازه باشد تا بر اثر مرور زمان عطر و خاصیت و رنگ خود را از دست ندهد.

چوب درخت دارچین از دیر باز یک ادویه خوش طعم  و خوش بو و مفید برای سلامتی انسان  شناخته شده است.چوب دارچین قاعدتا باید تازه باشد تا بر اثر مرور زمان عطر و خاصیت و رنگ خود را از دست ندهد.

×